ΕΣΠΑ Σήμα

Slide Βλάβες

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Τεστ Παπανικολάου και κυτταρολογία υγρής φάσης ( Τhin prep)

HPV-DNA test

Κολποσκόπηση

Βιοψία

ΜΕΓΕΘΟΣ Α- Α+