ΕΣΠΑ Σήμα

Slide Προληπτικός έλεγχος

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (CHECK UP)

Διάγνωση Γυναικολογικών Παθήσεων

Τεστ Παπανικολάου, Thin prep

HPV DNA test

ΣΜΝ (συμβουλευτική, διάγνωση, θεραπεία)

Κολποσκόπηση

Διακολπικό και διακοιλιακό υπερηχογράφημα

Προληπτικός έλεγχος μαστού

ΜΕΓΕΘΟΣ Α- Α+