ΕΣΠΑ Σήμα

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (CHECK UP)

Διάγνωση Γυναικολογικών Παθήσεων

Τεστ Παπανικολάου, Thin prep

HPV DNA test

ΣΜΝ (συμβουλευτική, διάγνωση, θεραπεία)

Κολποσκόπηση

Διακολπικό και διακοιλιακό υπερηχογράφημα

Προληπτικός έλεγχος μαστού

ΜΕΓΕΘΟΣ Α- Α+